بایگانی

Archive for ژوئن 2011

نبرد علیه ربا خواری

13 ژوئن 2011 5 دیدگاه

رباخواری، آسان ترین وسیله برای نابودی و بردگی کشیدن مردم جهان

سیاستمداران فراماسون و یا وابسته به استعمارگران جهانی، بوسیله وضع قوانین رباخواری، مالیات های سنگین و متفاوت و انتشار نامحدود پول، به آسانی سرمایه های مردم را به جیب اربابان بانکدار و فراماسون خود منتقل کرده و هر روز مردم را فقیرتر کرده و اربابان خود را ثروتمندتر می کنند.
این سیاست های اقتصادی بسیار کارآمد ! ، توسط سیاستمدارانی که شیفته خدمت هستند اجرا شده، با همکاری روحانیونی که فقط دغدغه دین دارند حمایت شده، با سکوت روشنفکران ادامه پیدا کرده، بهره های کمر شکنش از مردم خداجوی و همیشه در صحنه گرفته شده و سود حاصل از این سیاستهای اقتصادی و بانکداری کاملاً پاک، به جیب سرمایه داران همیشه در پشت صحنه می رود … ادامه مطلب


دانلود مقاله بصورت PDF

Advertisements